Veel docenten weten inmiddels hoe ze hun leesonderwijs kunnen richten op ‘deep reading’, maar aan hun schrijfonderwijs is intussen niets veranderd. Schrijven krijgt relatief weinig aandacht in het onderwijs, de schrijfopdrachten zijn doorgaans weinig uitdagend en het correctiewerk hangt als een molensteen om de nek van de leerkracht.
 

Dat kan anders. Recent wetenschappelijke bevindingen wijzen de weg naar een andere vorm van schrijfonderwijs: genre-gerichte opdrachten, meer zelfwerkzaamheid voor de leerlingen, formatieve toetsvormen en opdrachten die meer recht doen aan wat het vervolgonderwijs vraagt van de leerlingen.

Wat komt aan de orde? 

In deze training maakt u kennis met een aantal belangrijke didactische principes voor schrijfonderwijs, ontleend aan de recente theoretische inzichten over effectief schrijfonderwijs. We bespreken uitgebreid de verschillende factoren die bijdragen aan goed schrijfonderwijs, geven daar voorbeelden van en laten zien hoe genre-gericht schrijfonderwijs eruitziet. 

 

In de ochtend:  

 • De aard en inrichting van het schrijfproces: een topdown-benadering 
 • Zinnen formuleren en schrijfstijl
 • De rol van de docent: modelen – feedback geven – beoordelen

In de ochtend lichten we de aard van het schrijfproces toe en laten we zien hoe je het schrijfproces efficiënt kunt laten verlopen. Daarna besteden we aandacht aan zinscombinatie-onderwijs en verschillende dimensies van schrijfstijl. We besluiten de ochtend met de verschillende rollen die de docent heeft in het schrijfonderwijs.

In de middag:  

 • Creativiteit en uitdagende schrijfopdrachten
 • Genregericht schrijven en peer learning
 • Integratie van schrijven met andere taalvaardigheden en met andere schoolvakken

Omdat de sleutel tot succesvol schrijfonderwijs ligt in uitdagende schrijfopdrachten, stellen we aan de orde hoe je de creativiteit bij leerlingen kunt aanspreken. Daarna maakt u kennis met de genre-analyse als basis voor schrijfonderwijs en de bijbehorende peer learning; u krijgt inzicht in de opzet van genre-gericht schrijfonderwijs en we bespreken een aantal lesvoorbeelden. Tot slot nemen we u mee in de mogelijkheden om schrijven op een zinnige manier te combineren met de andere taalvaardigheden en met andere schoolvakken.

Na afloop heeft u een bruikbare leidraad voor uw schrijflessen én u krijgt een pakket met complete schrijflessen mee.

Voor wie? 

Deze training is exclusief bedoeld voor docenten Nederlands havo/vwo (zowel onderbouw als bovenbouw).  

Over de trainer

DR. uriël schuurs

De trainer, Uriël Schuurs, is expert op het gebied van de schrijfvaardigheid: in zijn proefschrift ‘Leren schrijven voor lezers’ en in ettelijke tijdschriftartikelen verkende hij effectieve manieren om de schrijfvaardigheid van leerlingen te verbeteren. Met een hoofdstuk in handboek Tekstanalyse introduceerde hij de genre-analyse in Nederland. 

Tijdens zijn dienstverband bij Cito heeft Uriël niet alleen de aanzet gegeven tot de recente veranderingen in de examens Nederlands h/v (zie bijvoorbeeld dit onderzoeksrapport in opdracht van CvTE), hij onderzocht ook mogelijkheden om schrijven en lezen te integreren in veelomvattende opdrachten die voorbereiden op het vervolgonderwijs in hbo en universiteit. Vanaf 1995 verzorgt Uriël trainingen vanuit zijn eigen trainingsbureau.  

Praktische informatie 

Tijdsinvestering: 7 klokuren

Kosten: € 425,- inclusief alle materialen. Tip: uw school beschikt over een bijscholingsbudget voor docenten (zie de CAO VO, artikel 16.4 en 16.5). Daarmee kunt u de kosten van deze training volledig vergoed krijgen. Vraag ernaar op uw school!

Data en locaties 2024:

 • donderdag 26 september 2024 in Eindhoven
 • donderdag 17 oktober 2024 in Utrecht
 • donderdag 24 oktober 2024 in Amsterdam
 • donderdag 7 november 2024 in Zwolle
 • donderdag 21 november 2024 in Rotterdam

De training vindt telkens plaats van 10:00 tot 16:30 uur. Inloop vanaf 9:30 uur. Lunchbuffet tussen 12:30 en 13:30 uur. Uitreiking certificaat na afloop. 

Vragen? 

Zoals u ziet houden we van eerlijke en duidelijke communicatie en we geven u tevoren duidelijke informatie over wat er in de training aan de orde komt (zie ook onze voorwaarden). Heeft u nog vragen over deze training? Stel ze via het contactformulier. 

Aanmelden

U kunt hier inschrijven: registreer uw naam en telefoonnummer, de naam van uw school en uw school-mailadres en we bevestigen uw inschrijving. Uw inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld is voldaan.
 
Meld u aan

publicaties

Lees hier enkele recente publicaties van uw trainer: