Twee TRAININGEN over het examen Nederlands

Net als vorig jaar kunt u weer inschrijven op onze leerzame minitraining Correctie Centraal Examen Nederlands. Daarnaast bieden we dit jaar een training aan over Veranderingen in de examens Nederlands. Deze training hebben we in maart 2023 alweer enkele malen succesvol verzorgd binnen scholen en we verzorgen deze training ook nog enkele keren in opdracht ven het CvTE.
 
U kunt helaas niet meer inschrijven, maar in het najaar starten we een nieuwe reeks trainingen. Wees er snel bij!
 
U kunt de trainer, Uriël Schuurs, nog wel treffen op 14 april, op de conferentie Grip op schrijfvaardigheid. Daar zal hij een keynote-lezing verzorgen over  schrijflessen met geïntegreerde formatieve feedback. We ontmoeten u graag op deze conferentie of bij een van onze trainingen in het najaar!

MINItraining correctie centraal examen nederlands 

Net als vorig jaar bieden we een minitraining aan over de correctie van het Centraal Examen Nederlands. Deze training is bedoeld voor docenten in de bovenbouw havo/vwo die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het corrigeren van de centrale examens Nederlands. Het is een kortdurende training van 3 uur, die in april 2023 in vijf verschillende steden wordt aangeboden. De training is opgezet in samenspraak met enkele docenten Nederlands die voorheen zitting hadden in de constructiegroep Examens Nederlands vwo.
 
meer informatie

Nieuw: MINITRAINING VERANDERINGEN IN HET CENTRAAL EXAMEN NEDERLANDS  

Dit jaar bieden we een nieuwe training aan die betrekking heeft op veranderingen in de examens Nederlands. De examenvragen gaan zowel inhoudelijk als qua vorm flink veranderen. Al dit schooljaar zullen er enkele nieuwe soorten vragen in de examens zitten die er voorheen niet in voorkwamen. In deze minitraining staan de toekomstige veranderingen centraal en leert u hoe u hier in uw onderwijs op kunt inspelen. Deze training wordt verzorgd door Uriël Schuurs (oud-docent Nederlands en oud-examenmaker Cito).
 
meer informatie

Legt de dingen duidelijk uit. Hij heeft écht kennis van zaken, dat merk je gedurende de hele training.

Uriël maakt je deelgenoot zijn eigen ervaringen in het schrijversvak. Heel leerzaam en heel plezierig!

Prettige docent! Geeft je de ruimte die je nodig hebt maar neemt ook af en toe flink de leiding.

Je kunt wel merken dat de docent zelf jarenlang in de praktijk heeft gewerkt: dankzij hem ging de stof echt leven.