DOCENT-TRAINING: EXAMEN NEDERLANDS 

Vanaf dit schooljaar zullen de examens Nederlands havo en vwo anders zijn dan u gewend bent: de examenvragen gaan zowel inhoudelijk als qua vorm flink veranderen. De bedoeling is dat de nieuwe examenvragen alleen goed te beantwoorden zijn door ‘deep reading’

In november 2023 vindt de training Examen Nederlands plaats, exclusief bedoeld voor docenten Nederlands in de bovenbouw havo en vwo. In deze training staan de toekomstige veranderingen centraal en leert u hoe u hier in uw onderwijs op kunt inspelen. 

meer informatie Meld u aan

Opfriscursus Nederlands

Goed Nederlands schrijven is soms best lastig. En de voortdurende veranderingen in de regels van de spelling maken het er ook al niet eenvoudiger op. Veel mensen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken, zodat ze weer precies weten hoe het moet…

meer informatie

Overtuigende beleidsnotities

Kort en bondig. Duidelijk en overtuigend. Helder taalgebruik. Met sterke argumenten die de keuzen onderbouwen. Voor iedereen te begrijpen. En liefst ook nog…

meer informatie

Onze aanpak

Als we een nieuwe training ontwerpen, maken we gebruik van het goed doordachte model voor activerende directe instructie. Onze filosofie is elegant door eenvoud.

We werken op basis van de volgende uitgangspunten: je leert door te doen, je leert door inzicht te krijgen, je leert van anderen en je leert het beste als je er plezier in hebt. 

meer informatie

Effectief vergaderen

Vergaderingen kunnen sneller, leuker, effectiever zijn. In deze training leert u hoe… En uw hele bedrijfscultuur knapt ervan op!

meer informatie

Schrijven voor het web

In weinig woorden het juiste zeggen. De juiste toon treffen. De binding met de doelgroep versterken. Hoe doe je dat? Het is geen aangeboren vaardigheid, iedereen kan het leren!

meer informatie

Presenteren met plezier

Goede plannen ontwikkeld om weer schot in de zaak te krijgen? Dan is het van belang om de plannen voor te leggen op zo’n manier dat ze ook geaccepteerd worden. Maar hoe krijg…

meer informatie

Time management

Time management, dat klinkt voor veel mensen als wel erg zakelijk. Maar zeg zelf, een extra scheutje zakelijkheid kan in uw organisatie helemaal geen kwaad… Eerst een misverstand wegnemen: in onze eendaagse training time management gaat het niet om… 

meer informatie

Leren interviewen

Tijdens deze training oefent u de vaardigheid om in korte tijd echt contact te maken en in een vertrouwde sfeer de belangrijke vragen te stellen. In dagdeel 1 maakt u kennis met… 

meer informatie

Leren argumenteren

U leert om redeneringen te analyseren, op waarde te beoordelen en zelf goed te argumenteren. We maken onder andere gebruik van het hoofdstuk… 

meer informatie