minitraining correctie centraal examen nederlands 

Net als vorig jaar bieden we een minitraining aan over de correctie van het Centraal Examen Nederlands. Deze training is bedoeld voor docenten in de bovenbouw havo/vwo die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het corrigeren van de centrale examens Nederlands. Het is een kortdurende training van 3 uur, die in april 2023 in vijf verschillende steden wordt aangeboden. De training is opgezet in samenspraak met enkele docenten Nederlands die voorheen zitting hadden in de constructiegroep Examens Nederlands vwo.

meer informatie Meld u aan

Opfriscursus Nederlands

Nog maar een paar maanden, dan beginnen de centrale examens alweer… Dat betekent hard werken voor de leerlingen, maar zeker ook voor de docenten. Ook na afloop…

meer informatie

Overtuigende beleidsnotities

Kort en bondig. Duidelijk en overtuigend. Helder taalgebruik. Met sterke argumenten die de keuzen onderbouwen. Voor iedereen te begrijpen. En liefst ook nog…

meer informatie

Nieuw: Minitraining veranderingen in het Centraal Examen Nederlands

Dit jaar bieden we een nieuwe training aan die betrekking heeft op veranderingen in de examens Nederlands. De examenvragen gaan zowel inhoudelijk als qua vorm flink veranderen. Al dit schooljaar zullen er nieuwe soorten vragen in de examens zitten die er voorheen niet in voorkwamen. In deze minitraining staan de toekomstige veranderingen centraal en leert u hoe u hier in uw onderwijs op kunt inspelen. 

meer informatie

Effectief vergaderen

Iedereen kent die saaie vergaderingen wel: alweer zo’n langdurige verplichting, juist op het moment dat u het zo druk heeft. Staand vergaderen dan maar? Of…

meer informatie

Schrijven voor het web

In weinig woorden het juiste zeggen. De juiste toon treffen. De binding met de doelgroep versterken. Nieuwe leden werven. In de praktijk valt het vaak tegen…

meer informatie

Presenteren met plezier

Goede plannen ontwikkeldom weer schot in de zaak te krijgen? Dan is het van belang om de plannen voor te leggen op zo’n manier dat ze ook geaccepteerd worden. Maar hoe krijg…

meer informatie

Time management

Time management, dat klinkt voor veel mensen als wel erg zakelijk. Maar zeg zelf, een extra scheutje zakelijkheid kan in uw organisatie helemaal geen kwaad… Eerst een misverstand wegnemen: in onze eendaagse training time management gaat het niet om… 

meer informatie

Leren interviewen

Tijdens deze training oefent u de vaardigheid om in korte tijd echt contact te maken en in een vertrouwde sfeer de belangrijke vragen te stellen. In dagdeel 1 maakt u kennis met… 

meer informatie

Leren argumenteren

U leert om redeneringen te analyseren, op waarde te beoordelen en zelf goed te argumenteren. We maken onder andere gebruik van het hoofdstuk… 

meer informatie