Omdat we houden van eerlijkheid en transparantie…

Voorwaarden voor deelname aan onze trainingen

1 Trainer

Alle trainingen worden verzorgd door dr. U.R.I. Schuurs. We werken niet met ingehuurde trainers, tenzij dat uitdrukkelijk en expliciet van tevoren is aangegeven.

2 Locaties

De trainingen van communicatietrainers.nl worden verzorgd op locaties die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Als dat niet het geval is, zorgen wij voor een parkeerplek die door ons betaald wordt.

3 Aanmelding en afmelding

3a Aanmelding voor een training gebeurt via onze website www.communicatietrainers.nl. Een digitale aanmelding is definitief wanneer die door de trainer via e-mail aan u is bevestigd.  

3b Aanmelding voor een training bij ons dient te gebeuren door de betrokkene zelf: het is om wettelijke redenen niet mogelijk een collega aan te melden.

3c Een aanmelding kan tot vier weken voor de betreffende trainingsdag kosteloos worden geannuleerd door de ingeschrevene. Bij annulering binnen vier weken voor de betreffende trainingsdag dient 50% van het inschrijfgeld te worden voldaan. Bij afmelding binnen een week voor de trainingsdag is het volledige inschrijfgeld verschuldigd, ook bij een eventuele no show-up van de ingeschrevene.

3d In geval van ziekte mag een deelnemer – in overleg met de trainer – een collega van de eigen school als vervanger naar de training sturen.

3e Communicatietrainers.nl kan tot uiterlijk twee weken voor de betreffende trainingsdag een training annuleren wanneer er te weinig inschrijvingen zijn.

4 Materialen

De trainer verzorgt in principe alle materialen die bij de training nodig zijn; bij uitzondering wordt aan de deelnemers gevraagd om tevoren enkele pagina’s zelf te printen, wanneer dat de voorbereiding op de training ten goede komt.

5 Lunch

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven wordt tijdens de trainingsdag voor een gratis lunch en voor koffie, thee en water gezorgd.

6 Tarieven

Per training staan de inschrijfkosten altijd duidelijk op onze website vermeld. Er zijn geen verdere ‘verborgen’ kosten. Over genoemde tarieven voor de trainingen is geen btw verschuldigd, aangezien de trainer CRKBO-gecertificeerd is. Bent u werkzaam in het onderwijs, dan beschikt uw werkgever over een bijscholingsbudget voor docenten (zie de CAO VO, artikel 16.4 en 16.5); daarmee kunt u de kosten van deze training volledig vergoed krijgen. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de inschrijfkosten en voor het aanvragen van een vergoeding bij uw werkgever.

 

(september 2023)