Argumentatie in het centraal examen Nederlands voor havo en vwo

Met prof. dr. Peter Jan Schellens beschreef ik op een praktische manier in een tijdschriftartikel welke argumentatie bevraagd kan worden in de examens Nederlands. Een meer theoretische verantwoording is te vinden in Tijdschrift voor Taalbeheersing, Volume 38, Issue 3, dec 2016, p. 235 – 262. Ik zie met lede ogen aan dat argumentatie steeds minder de aandacht krijgt…