Schrijfvaardigheid beter op de kaart bij het schoolvak Nederlands: onderzoek en praktijk

Bij het centraal examen Nederlands havo/vwo ligt de focus eenzijdig op leesvaardigheid. Schrijfvaardigheid komt er vaak wat bekaaid van af: in het examenwerk moeten we ook de spelfouten tellen, maar dat is niet echt het hart van schrijfvaardigheid. Om die reden heb ik onderzoek in gang gezet om te achterhalen hoe schrijven op een goede, toetstechnisch verantwoorde en voor leerlingen plezierige manier kan worden getoetst. Hier vindt u een tijdschriftartikel uit tijdschrift Examens (sept. 2021) waarin ik verslag doe van het onderzoek en gratis downloads van de ontwikkelde schrijflessen en de schrijfopdrachten.