Schrijfvaardigheid beter op de kaart bij het schoolvak Nederlands: onderzoek en praktijk

Bij het centraal examen Nederlands havo/vwo ligt de focus eenzijdig op leesvaardigheid. Schrijfvaardigheid komt er vaak wat bekaaid van af: in het examenwerk moeten we de spelfouten tellen, maar spelling is niet bepaald de kern van schrijfvaardigheid. Om die reden heb ik in 2020 een eerste onderzoek in gang gezet om te achterhalen hoe we schrijven op een verantwoorde en voor leerlingen plezierige manier weer op de kaart kunnen zetten en kunnen toetsen. Hier vindt u een artikel uit tijdschrift Examens (november 2021) waarin ik verslag doe van dit onderzoek.