Uitbreiding van soorten vragen in het centraal examen Nederlands havo en vwo

Wat voor soorten vragen horen er in het centraal examen Nederlands? Deze kwestie komt jaarlijks terug tijdens de examenperiode. Enkele jaren geleden heb ik daarom een project gestart in samenspraak met OC&W, het CvTE, Cito, SLO en het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen. Doel van dat project is om een zestal andersoortige vraagtypen te ontwikkelen waarvan de examenmakers gebruik kunnen maken. In deze publicatie op de website neerlandistiek.nl uit 2021 lees je meer over wat het project nastreeft. Wordt vervolgd!