Helder schrijven vraagt om helder denken

Het artikel “Helder schrijven vraagt om helder denken” is bedoeld voor de zakelijke branche. We plaatsen het op deze website, omdat het goed illustreert op welke manier schrijfvaardigheid kan worden benaderd: schrijven is een topdown proces dat eenvoudig doorlopen kan worden door antwoord te geven op vragen. Eerst helder denken, dan de relevante vragen stellen en tot slot: schrijven!