Zijn leerlingen wel goed voorbereid op het vervolgonderwijs?

Het onderwijs Nederlands zou leerlingen goed moeten voorbereiden op het vervolgonderwijs. In dit artikel in Levende Talen Magazine (mei 2022) presenteren Uriël Schuurs en Eva Cornuijt voorbeeldmateriaal waarmee de leerling of student wordt aangemoedigd om zelfstandig met teksten aan de slag te gaan. De leerlingen moeten leren om: 

  • zelfstandig bruikbare teksten te kiezen,
  • daar de informatie uit te selecteren die bij een tevoren gegeven doelstelling past en
  • op basis daarvan zelf een nieuwe tekst of een presentatie te maken.

Dit inspirerende artikel kan leiden tot de ontwikkeling van nieuw – al dan niet remediërend – lesmateriaal en tot nieuwe toetsinstrumenten, waarmee de noodzakelijke taalvaardigheden van beginnende studenten in beeld kunnen worden gebracht.