Time management, dat klinkt voor veel mensen als wel erg zakelijk. Maar zeg zelf, een extra scheutje zakelijkheid kan in uw organisatie helemaal geen kwaad… Eerst een misverstand wegnemen: in onze eendaagse training time management gaat het niet om zo hard mogelijk leren werken of om werknemers afknijpen. In deze training leert u zelf controle te houden op uw takenpakket en de benodigde tijd voor essentiële taken realistisch in te schatten. Op die manier komen u en uw collega’s niet meer voor onprettige verrassingen te staan en verdwijnt de stressfactor naar de achtergrond.
 

Programma 

Wat leert u tijdens de training time management? In onze eendaagse training leert u:
  • realistisch in te schatten hoeveel tijd bepaalde taken vergen
  • inzicht te krijgen in het eigen takenpakket en de juiste prioriteiten te stellen
  • een goede planning te maken per dag, per week en per kwartaal
  • problemen tijdig te signaleren en daaruit de juiste consequenties te trekken
  • helder te communiceren met collega’s, zodat die weten waar ze aan toe zijn
  • een gezonde balans te vinden tussen werk en privé
Per onderdeel belichten we de theorie en die gaan we daarna toepassen op het eigen takenpakket. Bij time management hoort ook een portie assertiviteit. En ook dat gaan we oefenen in onze training time management. Zodat na afloop iedereen in de organisatie zich bewust is van de eigen verantwoordelijkheden en goed is toegerust op het werk.
 

Voor wie? 

Deze training is bedoeld voor iedereen die het gevoel heeft voortdurend op de tenen te moeten lopen en de controle over de werkzaamheden te verliezen. Wilt u ook bewust omgaan met uw tijd en de stressfactor naar de achtergrond dringen?
 

Praktische informatie 

  • Datum: de eerstvolgende training vindt plaats in najaar 2023 
  • Docent: dr. Uriël Schuurs
  • Kosten: € 599,-

Vragen? 

Vanaf augustus kunt u zich weer inschrijven voor deze training. Wilt u alvast meer informatie? Of wilt u een offerte voor in-company aanvragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier. 
 
Meer informatie