Veel docenten weten intussen wel dat er vanaf dit schooljaar andersoortige examenvragen gebruikt zullen gaan worden. Daarmee wordt er gemikt op een geheel nieuwe manier om de leesvaardigheid van uw leerlingen te meten. Zo komt er een grotere diversiteit aan soorten teksten die bevraagd worden en hebben leerlingen soms meerdere teksten nodig om een vraag te beantwoorden. Argumentatie zal op een meer functionele manier worden bevraagd: daarbij wordt gebruik gemaakt van scenario’s die authentieke en herkenbare leescontexten nabootsen. Leerlingen kunnen ook sorteer- en synthesetaken krijgen, of vragen over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van teksten.  

De examenvragen gaan dus zowel inhoudelijk als qua vorm flink veranderen. In deze training staan de toekomstige veranderingen centraal en leert u hoe u hier in uw onderwijs op kunt inspelen. 

Wat komt aan de orde?   

 

In de ochtend:  

 • De redenen voor de veranderingen 
 • De aard van de nieuwe examenvragen 
 • De consequenties voor de correctie van de examens 

In de ochtend lichten we de veranderingen in de examenvragen toe. Daarna oefent u zelf met voorbeeldmateriaal: examenvragen die niet op de website van CvTE te vinden zijn. Daarna bespreken we zaken waarmee u tijdens de correctie van het leerlingwerk rekening moet houden.  

In de middag:  

 • De aard van het leesproces
 • Didactische consequenties van de nieuwe examens 
 • Leerlingen laten oefenen met beantwoorden van examenvragen 

In de middag lichten we de aard van leesproces toe: wat houdt ‘deep reading’ nou eigenlijk in. En vooral gaan we in op de didactieken die u als docent kun inzetten om uw leerlingen het deep reading aan te leren. Tot slot behandelen we enkele effectieve manieren waarop u uw leerlingen kunt laten oefenen met het met volledig en correct beantwoorden van examenvragen.  

Tevoren sturen we u enkele toelichtende documenten toe die we ter plekke bespreken. Tijdens de training krijgt u een aantal exemplarische tekstfragmenten met de bijbehorende nieuwe typen vragen: die vragen gaan we in subgroepjes maken en gezamenlijk bespreken.  

Alleen met deze training bent u volledig geëquipeerd om uw leerlingen voor te bereiden op het examen Nederlands in mei 2024.  

Voor wie? 

Deze training is exclusief bedoeld voor docenten Nederlands in de bovenbouw havo en vwo.  

 

Over de trainer

De trainer, Uriël Schuurs, is oud-docent Nederlands en oud-examenmaker Cito. Uriël heeft toen hij nog werkzaam was bij Cito, de aanzet gegeven tot de veranderingen in de examens (zie bv. dit onderzoeksrapport, mede van zijn hand, dat door CvTE is gepubliceerd). Daarom is hij de docent bij uitstek om u in deze veranderingen in te wijden. Daarnaast is hij mede-auteur van vier artikelen die uiteindelijk zijn opgenomen als hoofdstuk 2 tot en met 5 in de dissertatie van Patrick Rooijackers over deep reading. Op het cv van Uriël staat verder onder andere: docent bij afdeling Taalbeheersing van Universiteit Utrecht (8 jaar), docent bij afdeling Nederlands van Radboud Universiteit Nijmegen (8 jaar) en interim manager. Vanaf 1995 werkt Uriël daarnaast parttime vanuit zijn eigen trainingsbureau.  

Praktische informatie

Tijdsinvestering: 7 klokuren

Kosten: € 425,- inclusief alle materialen. Tip: Uw school beschikt over een bijscholingsbudget voor docenten (zie de CAO VO, artikel 16.4 en 16.5). Daarmee kunt u de kosten van deze training volledig vergoed krijgen. Vraag ernaar op uw school!

Data en locaties 2024:

 • donderdag 15 februari 2024 in Amsterdam --> volgeboekt!
 • woensdag 21 februari 2024 in Eindhoven
 • dinsdag 27 februari 2024 in Utrecht --> volgeboekt!
 • dinsdag 5 maart 2024 in Zwolle --> met startgarantie, nog vier plekken vrij
 • laatste mogelijkheid: woensdag 13 maart 2024 in Utrecht

De training vindt telkens plaats van 9:30  tot 16:30. Inloop vanaf 9:00 uur. Lunchbuffet tussen 12:30 en 13:30 uur. Uitreiking certificaat na afloop. 

Vragen? 

Zoals u ziet houden we van eerlijke en duidelijke communicatie en we geven u tevoren duidelijke informatie over wat er in de training aan de orde komt (zie verder onze voorwaarden). Heeft u nog vragen over deze training? Stel ze via het contactformulier. 

Aanmelden

U kunt hier inschrijven. Registreer uw naam en telefoonnummer, de naam van uw school en uw school-mailadres. Na bevestiging via e-mail door ons is uw inschrijving definitief.

 

Meld u aan

publicaties

Lees hier enkele recente publicaties van uw trainer: