In-company trainingen

We verzorgen regelmatig incompany-trainingen op maat. Soms blijft dat beperkt tot een losstaande training, soms kiezen klanten voor een training met intensieve begeleiding op de werkvloer. Doorgaans ziet het traject vanaf aanvraag tot evaluatie er als volgt uit:

  1. We brengen de vraag van de opdrachtgever in beeld en koppelen die aan de doelstellingen van de organisatie.
  2. We doen een trainingsvoorstel dat past bij de opdracht en en bij de (heersende of gewenste) bedrijfscultuur.
  3. We verzorgen een intake bij de deelnemers aan de training.
  4. We ontwikkelen passende trainingsmaterialen en -opdrachten.
  5. We leggen de uiteindelijke afspraken rondom de training vast (go/no-go).
  6. We verzorgen de training.
  7. We organiseren een evaluatie.

Vaak verzorgen we na afloop van de training nog gedurende beperkte tijd een coaching van de medewerkers. Daarmee kunnen we borgen dat de zaken die aan de orde zijn gekomen daadwerkelijk in praktijk worden gebracht. Een training is immers niet vrijblijvend.

Is uw belangstelling gewekt?

Wilt u in een persoonlijk gesprek meer te weten komen over de mogelijkheden? Neemt u gerust contact op met dr. Uriël Schuurs voor een afspraak.