Taaltoets voor leraren

Dagblad Spits kopte op 22 februari 2012: Rotterdamse leraren krijgen taaltoets

De krant meldt in de eerste alinea: “Leraren in het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam moeten binnenkort aan de bak. Zij ondergaan namelijk een taaltoets. Degene die hiervoor niet weten te slagen moeten verplicht een cursus volgen.”

Deze alinea is interessant, in de eerste plaats vanwege het ‘nieuws’ dat een aantal leerkrachten de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Maar de manier waarop Spits erover bericht, trekt misschien nog wel meer de aandacht. Ik citeer uit de eerste drie zinnen:

  • ‘Degene die hiervoor niet weten te slagen…’
    Moet dat niet zijn: DegeneN die hiervoor niet weten te slagen? Het is immers meervoud.
  • ‘(die) moeten verplicht een cursus volgen’…
    Huh, moeten verplicht? Als je het werkwoord ‘moeten’ gebruikt, is er toch al sprake van een verplichting? ‘moeten verplicht’ is dus een dubbelopisme, of officieel gezegd: een pleonasme.
  • 'Zij ondergaan namelijk een taaltoets'.
    Het woordje ‘ondergaan’ suggereert dat de slachtoffers met de nodige lijdzaamheid zitten te wachten totdat de nare toets klaar is met hen; op deze manier verwoord lijkt het wel alsof de leerkrachten zelf niks hoeven te doen als ze getoetst worden. Maar zo werkt dat toch niet? Beter is het om te zeggen: Ze moeten namelijk een taaltoets maken.

Drie1) fouten, op zo korte afstand van elkaar, in nota bene een krantenbericht dat gaat over tegenvallende taalvaardigheid… Ik heb de sterke indruk dat de journalisten van Spits ook wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken in de vorm van een bijspijkercursus Nederlands.

------------------------------------------------------------------------

1) Ik heb het over drie fouten. Expres heb ik het nog niet gehad over de komma die ik zou plaatsen tussen 'slagen' en 'moeten' in de laatst geciteerde zin. Als schrijver help je de lezer enorm als je tussen de werkwoorden van deelzinnen een komma zet: zo´n komma is als een kniegewricht en maakt de structuur van de zin beter zichtbaar.
Verder vind ik de uitdrukking ´aan de bak moeten´ in stilistisch opzicht niet passen in deze context, maar stijl is een vak apart. Daarom kunnen we daar beter een aparte column aan wijden.