Positieve effecten serious gaming

Positieve effecten van serious gaming op de ontwikkeling van de woordenschat

(22 oktober 2011)

Op woensdag 19 oktober tot en met vrijdag 21 oktober vond er aan de universiteit van Gent een symposium plaats over Serious Gaming. In toenemende mate worden computerspellen gebruikt in onderwijssituaties. De vraag is of die spellen zinvol zijn: leer je er iets van, of preciezer: onder welke voorwaarden zou je van zo'n spelletje iets zinnigs kunnen leren?

Onder die vraagstelling hield Uriël Schuurs een presentatie op basis van het onderzoek dat hij heeft verricht naar het effect van het computerspel Mijn naam is Haas op de ontwikkeling van woordenschat bij jonge kinderen.

Een schriftelijke weergave van zijn presentatie Research into the effectiveness of a serious game upon receptive vocabulary wordt opgenomen in de congresbundel die in het voorjaar van 2012 zal verschijnen bij de wetenschappelijke uitgeverij Springer Verlag. Een vereenvoudigde versie van het verhaal verscheen eerder in het tijdschrift Computers op School (juni 2011).