De ontwikkeling van een toets luistervaardigheid Nederlands voor bovenbouw h/v

Ten onrechte wordt er vaak van uitgegaan dat leerlingen in de bovenbouw in staat zijn om de essentie op te pikken uit een lange monoloog. In hbo en universiteit blijkt de luistervaardigheid vaak flink tegen te vallen: geen vreemde conclusie, want er wordt niet bewust op geoefend. Dat kan ook niet, er is nauwelijks materiaal voor. Om die reden heb ik de ontwikkeling van luistertoetsen voor de bovenbouw h/v in gang gezet. Het ontwikkelde materiaal is hier te downloaden; het bijbehorende theoretische verslag is gepubliceerd in Levende Talen Tijdschrift, september 2021 (22,3, 17–29).